• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

  • Voorzittersoverleg wijk- en buurtcentra Alkmaar-stad

  • De Oever neemt deel aan het overleg van voorzitters van wijk- en buurtcentra in Alkmaar-stad. Deze centra hebben een digitaal magazine uitgegeven. Het doel daarvan is om inwoners, professionals en instellingen te informeren hun wat een modern centrum doet en wat dat voor de mensen in de wijken kan betekenen.

    Via deze link: https://oudorpertijden.nl/vzo/cover/ kunt u het magazine bekijken. Zie ook het overzichtskaartje van de centra.