• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

  • Kunst Collectief “Samen Sterk”

  • Info: www.kcsamensterk.nl

    Wij, zo’n 15 kunstenaars, al dan niet met een psychiatrische achtergrond, vormen samen het kunstcollectief ‘Samen Sterk’. Wij zijn sinds 2010 een collectief en komen 4 keer per jaar bij elkaar om exposities en activiteiten door te spreken. Een op de vijf mensen heeft wel eens te maken met psychische problemen. En het is van belang dat de samenleving openstaat voor diversiteit. Het collectief wil laagdrempelig zijn en heeft als ambitie, dat er voor iedereen een gelijkwaardige plek kan en moet zijn. In ons werk laten we vooral onze talenten zien en de passie waarmee het gemaakt is.

    Wij vinden het leuk om ons werk op verschillende locaties in Alkmaar en omgeving te exposeren; hiermee onze passie te kunnen tonen en daardoor tegelijkertijd een bijdrage te kunnen leveren aan een positieve beeldvorming over de psychiatrie. Wij exposeren b.v. in Wijkcentrum De Oever en in Buurthuis De Wachter.

    Naast het exposeren bezoeken we als groep jaarlijks een museum of expositie. En af en toe organiseren we een mogelijkheid om samen te schilderen.