• Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar , 072 - 5117311, receptie@de-oever.nl

 • Gebiedsconsulent spreekuur

 • Wanneer: elke donderdag van 09:00 tot 10:00.

  Info: Ariane van Menen 14 072 of gebiedsconsulent@alkmaar.nl

  Even voorstellen...

  Ik ben Ariane van Menen, gebiedsconsulent van de gemeente Alkmaar en ben o.a. werkzaam in de wijk Oudorp. Waar in het verleden in de wijk Oudorp een wijkmeester werkzaam was, is daar nu de gebiedsconsulent voor terug gekomen. Ik ben de contactpersoon vanuit de gemeente voor alle vragen op het gebied van leefbaarheid in de wijk Oudorp.

  De gebiedsconsulent is gericht op het opvangen van signalen op het niveau van veiligheid algemeen, ernstige overlastzaken en ook het enthousiasmeren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. 
  Ook het verbinden van bewoners binnen Oudorp en de netwerkpartners is een van de taken. De burger krijgt meer ruimte voor initiatief vanuit de samenleving met daarbij een faciliterende rol van de gemeente, lees gebiedsconsulent. Mocht u een vraag hebben en u weet niet waar u moet zijn of u loopt vast, neem dan contact op met mij en dan kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden. 

  Meldingen in de openbare buitenruimte zoals bijvoorbeeld: grofvuil dumpingen, kapotte lantaarnpalen, verstopte kolken, boomwortelschade, kapotte speeltoestellen/prullenbakken/ banken en verdwenen bestrating, die voorheen bij de wijkmeester werden gemeld. Kunt u nu melden bij het Klant Contact Centrumtel: 14 072 of op de website www.alkmaar.nl.